NORGE, Bømlo, Espevær
07.10.1975
Avtrykk i bakken


Mange har henvendt seg til Norsk Kornsirklegruppe med spørsmål om den såkalte "UFO- ringen" på Espevær.

En oktobernatt ved fullmåne i 1975 ble det flere steder observert en lysende gjenstad som gikk over himmelen
mot Espevær. Noe senere ble det oppdaget en stor oval, eller, snarere eggformet, forsenkning i bakken vest på
øya.
Omkretsen er ca. 63 meter og jorda er presset ned ca. 7 cm i ett 40 cm brett spor. Forskere fra Bergen har besøkt
stedet, men ingen kan forklare hvordan ringen er blitt til. Ufologer mener at dette er det største UFO avtrykket i
verden. Det bemerkelseverdige er at avtrykket fremdeles er så tydelig (se foto).

Les her hva ulike personer som har besøkt stedet, forteller om sine inntrykk.

     
NORGE, ESPEVÆR   Nærbilde       FOTO: Øyvind Eiken              Avstandsbilde                              FOTO: Arild Barane

KILDE: http://home.no.net/khullest/Tekstar/UFO-ringen.html

Mer info om Espevær-ringen.©
Norsk Kornsirkelgruppe