Nyheter 2009To ødelagte sirkler gjenoppsto
.
Wiltshire, England
sommeren 2009

En helt ny side av kornsirkelfenomenet utspilte seg sesongen 2009:
To kornsirkler som ble ødelagt av bonden på gården Avebury Manor, oppsto
på nytt.

Bonden på den aktuelle gården har ødelagt mange sirkler gjennom årenes løp,
og denne sommeren vandaliserte han ikke mindre enn tre stykker.


Første kornsirkelen på Avebury Manor:

Den 17. juni oppsto en liten kornsirkel ved The Stone Avenue, en snau kilometer
øst for Avebury. Dessverre ødela bonden formsjonen allerede samme morgen,
før noen fikk tatt bilder av den fra lufta :


Photo: Monique Scholten

Allerede dagen etter ble sirkelen "utvidet" og reparert ved at de stående feltene
i midten ble lagt ned og ved at sirkelen fikk en ny periferi og en hale:


Photo: Monique Scholten

Dagen etter hadde den vokst ytterligere, ved at den hadde fått en sirkel rundt
det ødelagte hovedmønsteret samt to nye haler:


Photo: Russell Stannard

Bonden svarte med å slå hele den aktuelle delen av åkeren slik at formasjonen
helt ble borte.

Den 1. juli oppsto så en ny formasjon på samme bondes land, helt på toppen
av Waden Hill, like i nærheten av The Stone Avenue:Photos: Eva-Marie Brekkstø

Flere påpekte at denne formasjonen så ut til å ligne mye på sirkelen ved
The Stone Avenue, slik den måtte ha sett ut den 17. juni før bonden ødela
den.

En ukes tid senere viste det seg så et en norsk kvinne, Kristi Halvorsen,
hadde gått tur på Waden Hill på morgenen den 17. juni, og at hun hadde
tatt bilder av sirkelen ved The Stone Avenue før den ble ødelagt:En strekking av bildet viser at formasjonen ved The Stone Avenue virkelig ble
rematerialisert på Waden Hill. Denne siste ble aldri ødelagt av bonden fordi
den oppsto på et sted på eiendommen hans som utelukkende kan sees fra fly!:


Photos: Kristi Halvorsen


Andre kornsirkelen på Avebury Manor:

Kornsirkelen på bildet under oppsto den 20. juni på den siden av Waden Hill
som faller ned mot sørsida av steinsirkelen Avebury. Denne ble kun fotografert
fra bakken før bonden slo den:


Photo: Steve Amor


Tredje kornsirkelen på Avebury Manor:

Den 31. juli ble det tidlig på morgenen rapportert om enda en ny kornsirkel på
Waden Hill. Denne lå like ved siden av formasjonen fra 20. juni som bonden
hadde fjernet.
Da undertegnede fløy over Waden Hill klokka 08.45 hadde bonden allerede
ødelagt også denne tredje formasjonen på sin grunn:

Photo: Eva-Marie Brekkstø
Til venstre kornsirkelen fra 20/6. Til høyre kornsirkelen fra 31/7.

Heldigvis viste det seg at folk hadde vært på stedet og tatt gode bilder på
bakkenivå før bonden fikk ødelagt formasjonen:


Foto: Andrew Pyrka

Ved å sette sammen flere av disse bildene, fikk man et utfyllende bilde av hvordan
mønsteret
hadde vært:

Rekonstruksjon laget av Randell, med utgangsspunkt i Andrew Pyrkas bilder.

Nå mente de skapende kornsirkelkreftene tydeligvis at denne formasjonen også var
for viktig nok til å bli glemt. Men denne gangen valgte de en annen gård, ved West
Overton.
Der oppsto den 9. august nøyaktig det samme mønsteret. I denne "rematerialiserte"
versjonen av mønsteret var det en svært kompleks legd:
Foto: John Montgomery

Mer informasjon om den spesielle legden i denne kornsirkelen her.

© 2009 Norsk Kornsirkelgruppe


Nyhetsarkiv