Nyheter 2004

 
  
 
KORNSIRKLER
Verdens vakreste
mysterium


 

av

Eva-Marie
Brekkestø

mangeårig frontfigur i
  Norsk Kornsirkelgruppe

08.11.2004

 
  Ny, norsk BOK!
  
        
                  KORNSIRKLER
      - verdens vakreste mysterium!

  Av Eva-Marie Brekkestø
                      

 
Den første boka om kornsirkler utgitt på et nordisk språk (!) er
  nå utgitt - skrevet av Eva-Marie Brekkestø, foredragsholder og
  entusiastisk frontfigur i Norsk Kornsirkelgruppe gjennom flere år.

  Boka er rikt illustrert med 150 fargebilder og geometriske
  analyser av de mest interessante kornsirklene, deriblant flere
  norske. Forfatteren tar en grundig gjennomgang av kornsirkel-
  mysteriet, og dokumenterer hvorfor fenomenet ikke er juks.

  Det vises til tusenvis av kornsirkler som har vært analysert
  over hele verden i flere tiår. Mange har også sett kornsirkler
  oppstå i forbindelse med merkelige lysfenomener.
  -  Er det geometrileksjoner fra en høyere intelligens?
  -  Budskap til menneskeheten?
  Ingen har ennå funnet svaret på hvem som lager dem og
  hvorfor.

  Som initiativtager til- og frontfigur i Norsk Kornsirkelgruppe
  over flere år, er Brekkestø kanskje den person som vet mest
  om dette fenomenet her i Norge. Brekkestø arbeider til daglig
  som lærer i  ungdomsskolen.

  Boka lanseres i disse dager, og er å få kjøpt på Norsk Korn-
  sirkelgruppes stand på Alternativmessa i Oslo Spektrum den
  12-14. november. Messepris 270,-. Se også bestillingsinfo
  under linken Bøker i den mørke grå margen helt ytterst til
  venstre.
 


  Backmon,
Djurås

 Dalarna i Sverige


Skisse/oppmåling:
 Erik Toftenes


Datamanipulasjon: Andreas Müller
(proporsjonene ikke helt korrekt!)


 Feltforskning: Einseth/Talbott
Foto: Terje Toftenes

KLIKK FOR FORSTØRRELSE!

Oversiktsbilde
Foto: Terje Toftenes 

 

28.09.2004
          

          KORNSIRKEL  i
           
SVERIGE!
 

  Funnet ca.  29. august i Backmon, Djurås, Dalarna i
  Midt-Sverige. Sirkelen var ca. 200 m lang, og bestod
  av 23 sirkler i ulik størrelse.
Norsk Kornsirkelgruppe
  besiktiget sirkelen sammen med den amerikanske
  forskningslederen Nancy Talbott fra Blt Research
  Team, USA. Feltforskning ble igangsatt, og det ble
  tatt prøver av jordsmonnet.


 
 
Lørdag kveld, dagen etter at Nancy Talbott hadde holdt sitt
  foredrag i Oslo, fikk Norsk Kornsirkelgruppe melding om en ny,
  flott kornsirkel i Dalarna i Sverige. Sirkelen lå i et turområde,
  og svenske Anna Lorenz oppdaget dette merkelige mønsteret
  da hun passerte åkeren. Fenomenet var totalt ukjent for
  henne, men hun fant informasjon om saken på internett, og
  kontaktet Norsk Kornsirkelgruppe.

  Nancy Talbott, som var i Scandinavia for første gang, ble fyr
  og flamme. Tidlig neste morgen var Norsk Kornsirkelgruppe,
  filmproducer Terje Toftenes og den amerikanske forsknings-
  lederen på vei til Sverige.
 
  Kornsirkelen viste seg å være enorm. Den besto av 23 sirkler,
  var ca. 200 m lang, og fylte nesten hele jordet. Dessverre var
  kornsirkelen nå ca. 2 uker gammel, og tydelig preget av både
  regn og mange besøkende. Dette forhindrer allikevel ikke at vi
  fikk en ”god følelse” for denne sirkelen. Oppmåling, feltforskning
  og filming ble satt i gang, og de siste bildene ble tatt i stum-
  mende mørke, for å fange opp eventuelle lysfenomener som
  måtte være tilstede.

  Da hadde både lokalavisen og Sveriges Televisjon vært innom
  og fått sine opptak. Til sist måtte vi gi oss på grunn av klokken
  og nattemørket, og vendte nesen hjem mot Norge med en
  tilfreds forskningsleder i baksetet, som fikk en uventet
  opplevelse på sitt første besøk i Norge.
 
  Noen dager senere skrev lokalavisen denne artikkelen om
  saken.
 
 BLT Research Team's
forskningsleder
Nancy Talbott
 

FOREDRAG
I
OSLO
 

10. SEPTEMBER 2004
 

18.09.2004          
        Nancy Talbott
             TIL NORGE
 
Den amerikanske forskningslederen Nancy Talbott, daglig
  leder av
  BLT Research Team Inc., USA, holdt den
  10. september foredrag i Oslo
.

  Talbott var invitert av Toftenes Multivisjon for å gjøre film-
  opptak i forbindelse med den aller først norske 
Vidofilmen /
  TV-dokumentaren
som vil ha premiære senere på høsten. Det
  var første gang Nancy Talbott var i Skandinavia, med andre
  ord en UNIK anledning til å høre førstehånds informasjon fra
  verdens ledende autoritet på kornsirkler helt siden tidlig på
  nittitallet.
Nancy Talbott holdt et glimrende foredrag for en
  fullstappet sal. Folk satt klistret til stolene gjennom 3 økter
  avdelt av 2 pauser. Forskningslederen la frem solid og over-
  bevisende materiale, og fastslo:
  Vi har med en hittil uoppdaget energiform å gjøre

  Konklusjonen ble trukket etter et forskningsprosjekt i
  Edmonton, Alberta, Canada i 1999, (en såkalt røntgen-
  diffraksjons-studie) av krystallisering av leirepartikler i korn-
  sirkeljord. Resultatene ble gjennomgått av den meget høyt
  ansette Professor Emeritus Dr. Robert C. Reynolds Jr. ved
  Darmouth College (professor i geologi og mineralogi, den
  tredje høyeste autoriteten på dette feltet i USA).
 
Professoren konkluderer:
 
In short, I believe that our present knowledge provides
  no explanation for the  observed decrease in peak breadth
  in respect to proximity to the center of the crop circle
.

  (Studien ligger i sin helhet på: http://www.bltresearch.com/xrd.html)
 NOEN SIRKLER

2004
 


EastField 20. juni 2004


MilkHill 26. juni 2004


Etchillhampton 25. juli 2004


TanHill 28. juli 2004


Savernake Forest 28. juli 2004


WestKennet 30. juli 2004


SilburyHill 2. august 2004


©
CropCircleConnector.com

30.08.2004

 SOMMERENS "FLOTTESTE"..?
        
               2004 

   Nok en kornsirkelsesong er over. Kornet er
  høstet, og bare stubbene står tilbake. Rik på
  opplevelser tar vi et tilbakeblikk:

  NORGE
  Vi må nok bare konstatere at det ble ingen
  kornsirkler på oss i Norge i år heller.
  (Eller - var det kanskje det...? Norsk Kornsirkel-
  gruppe har fått en rapport i Gjesteboken vår
  om en kornsirkel i Norge (pluss en telefon-
  henvendelse i vårt fravær). Dessverre ble det
  ikke lagt igjen verken navn eller nummer, og
  hittil har det ikke lyktes oss å få kontakt pr.
  mail med avsender, som vissnok skulle reise
  til utlandet. Hvis noen har kjennskap til saken,
  så vennligst ta kontakt med oss så fort som
  mulig!).
 
  I mellomtiden får vi "trøste" oss med den
  flotte snøsirkelen som kom på Hardangervidda
  i april. Et mysterium det også. Er det kanskje
  slik at Norge skal bli velsignet med snø- og is-
  sirkler heretter...? En spennende tanke.

  INTERNASJONALT
  Ute i den store verden dukker kornsirklene opp
  som før, og fenomenet ser ut til å fortsette å
  vokse. Kanskje har dette sammenheng med
  økt publisitet, slik at folk er bedre informert om
  fenomenet og rapporterer flere sirkler enn før.

  Kornsirklene fortsetter å øke i kompleksitet,
  og variasjonen i design ser ut til å være
  nærmest uendelig! Dette gjelder ikke bare
  selve hovedmønsteret, men like mye for de
  indre detaljene inne i sirklene. Her finner man
  til tider de mest fantastiske kunstverk av
  sammenflettet korn i tredimensjonale oppsatser
  av ulike slag.
 
 
MATEMATIKK OG ASTRONOMI
 
Den senere tid har det fremkommet ny og
  oppsiktsvekkende informasjon gjennom mate-
  matiske studier av enkelte formasjoner. Se
  f.eks. denne artikkelen på Swirled News
  Og Langwoodwarren-sirkelen (også kalt "The
  missing planet") fra
1995 fortsetter å snakke
  til oss: Som noen av dere vet, avdekket astro-
  nom Jack Sullivan at sirkelen viser stjerne-
  himmelen slik den ser med noen års mellomrom,
  første gang den 16. jan.1998 - og nå nylig den
  4. juni 2004, bare 4 dager før Venustransitten.
  Ytterligere informasjon påstås nå være frem-
  kommet, se artikkel på Swirled News om saken.

 
   


The Nautilus
Pewsey, White Horse
2004

 

The Swastika
Pewsey, White Horse 2004
 
 


          


   
© Foto: Eva-Marie Bekkestø 
          

01.08.2004

    Historien om midagsselskapet:
    
Be, og du skal få!

Wiltshire: Den 19. juli 2004 holdt Norsk Kornsirkelgruppe et middagsselskap
for tre engelskmenn vi har blitt gode venner med gjennom de siste årene,
nemlig Elli og James Strong som eier en stor gård ved byen Pewsey. Invitert
var også kornsirkelforsker og Charles Mallett, som lenge har vært en aktiv
person i det engelske kornsirkelmiljøet.
Vi ble kjent med ekteparet Strong i 2002 da den vakre Nautilus-formasjonen
(også kalt "The Nautilus)", se foto i oppslaget under) oppsto på gården deres,
og har siden holdt nær kontakt med dem.

Gjentatte ganger i løpet av kvelden ble det, både for spøk og i ramme alvor,
uttrykt hvor fantastisk det hadde vært om en ny kornsirkel skulle oppstå hos
”the Strongs” nettopp den natta. Ingen av oss anså dette for sannsynlig, i og
med at gården hadde fått en kornsirkel allerede i mai.
 
Klokka 8 neste morgen ringte telefonen. Elli Strong hadde vanskelig for å
uttale ordene: ”Eva, it’s here!! Come at once!”.
 
En usedvanlig forseggjort svastika-lignende formasjon hadde oppstått!
Vi kunne nesten ikke tro våre egne øyne. Var det mulig...?
 
 
Sirkelen ble grundig undersøkt de neste 2 timene, både av oss, og vår venn
Charles Mallet. Andre kornsirkelforskere kom etter hvert til stedet, og
uavhengig kom vi alle til samme konklusjon: Det var ikke mulig å finne tegn
som tydet på at den skulle være menneskelagd.  Kornsirkelforsker Charles
Mallets egen rapport finner du her.
 

Vi spør oss selv: "ER det virkelig slik at fenomenet er interaktivt..?
Kommuniserer det med oss? Svært mange har i årenes løp opplevd 
lignende ting.ENGLANDSTUR

2004

© CropCircleConnector.com

Windmill Hill 17. juli 2004


©
CropCircleConnector.com

HONESTY BOX
Bonden tillot besøk i åkeren
 mot en liten donasjon på
 noen få pund.

20.08.2004
             REFERAT
      fra Norsk Kornsirkelgruppes
       tur til England
           
JULI 2004

   Norsk Kornsirkelgruppe var i England fra 12-30. juli i år, og de
  nærmere 3 ukene i Wiltshire bød på en mengde flotte sirkler og
  mange spennende opplevelser. På oppfordring bringer vi her et
  kort REFERAT fra turen. (De av dere som står på mailing-lista
  vår har fått referatet direkte tilsendt tidligere).

  Denne gangen hadde vi med oss journalist og fotograf fra week-
   end magasinet Pluss i et par dager (Pluss utgis hver fredag av Stavanger
   Aftenblad).
Dette resulterte i et stort avisoppslag om kornsirkler
  og Norsk Kornsirkelgruppe i Wiltshire, England, som kom ut i
  weekend-nummeret fredag 10. september. Du finner artikkelen
  under Mediedekning i den går margen ytterst til venstre på
  denne siden.  
     PRØVETAKING
    AV JORDEN

  © FOTO: Thor Riseth
 

  
Anders Mona og grunneier
  Leif Aune tar prøver av
  jorden på bakken der is-
  formasjonen lå i vinter.

 © FOTO: Thor Riseth
 

  
Victoria og vennene som
 rapportere om det rare
 sirkelformede mønsteret
 av frosset is, som de fant
 på et jorde like ved skolen.
 (Her tegnet inn med sort
 farge ca. midt på bildet.
 Klikk for forstørrelse).


 

 
Is-mønsteret
 

12.07.2004
           JORDPRØVER av
   
Is-sirkelen på Snåsa
    
              SENDT TIL USA   

  I midten av mai i år ble det tatt jordprøver fra området der
  den uforklarlige is-sirkelen på Snåsa oppsto den 11. des.
  2003. På grunn av snø og tele, måtte man vente til bakken
  var fri for is før prøvetakingen kunne foretas. Anders Mona
  og grunneier Leif Aune sto for gjennomføringen, og jord-
  prøvene er nå sendt til USA for testing i laboratorium.

  11. DES. 2003   Det var i midten av desember at Norsk Korn-
  sirkelgruppe fikk melding om at et merkelig mønster av frosset is
  hadde oppstått på bar bakke på et jorde ved Vinje skole på
  Snåsa (se eget oppslag lengre ned!). Man rakk å få tatt ett
  (dessvere uklart) foto før sirkelen snødde ned. I slutten av
  januar 2004 smeltet den 12-14 diameter store sirkelen halvveis
  frem igjen, og gode nærbilder ble tatt, før den samme kveld
  igjen ble dekket av snø.

  BLT RESEARCH TEAM, USA  Et amerikansk forskningsteam ble
  meget interessert i saken, og ønsket å få tatt prøver av jorden
  under is-mønsteret. I samarbeid med journalist Thor Riset i
  avisen Snåsningen (som tok bildene av sirkelen i februar), har
  nå Anders Mona og grunneier Leif Aune tatt prøver av jorden på
  bakken der is-sirkelen lå i vinter. Prøvene er sendt til USA, og
  BLT Researc Team vil besørge den videre laboratorietestingen.
  

 
INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET  I mellomtiden venter folk på
  Snåsa spent på resultatene. Det gjør også Norsk Kornsirkelgruppe,
  samt andre internasjonale kornsirkelforskere, som følger utviklingen
  med stor interesse. 

  MER INFORMASJON  All informasjon om is-sirkelen er lagt ut på
  hjemmesiden vår, under årstallet 2003. Her finner du fotos, skisser,
  undersøkelsesrapporter og avisartikler om hele saken så langt.
  Ytterligere informasjon blir lagt ut fortløpende.
 
 

Hardangervidda
24. april
2004© Foto: Ola Kaupang


 

TA KONTAKT MED OSS
hvis du har foto
 eller informasjon
 om andre
 snøsirkler!

09.07.2004
      
               
                
SNØSIRKEL
  på Hardangervidda!

         
  24. APRIL I ÅR  Lørdag morgen, den 24. april i år, fant en hytteeier denne
  sirkelen i snøen bare noen meter fra hytteveggen. Ingen spor førte til eller
  fra sirkelen. Det eneste som var å se var sporene etter en rev som hadde
  luntet forbi rett ved siden av sirkelen.

  TROR PÅ NATURLIG FORKLARING  Hytteeieren er en sindig mann, og
   tror ikke på "spøkelser". Men han ble slått av hvor perfekt rund sirkelen
   var. Snø-sirkelen ble fotografert, og deretter mer eller mindre glemt. Nå
   har samboeren hans tatt kontakt med Norsk Kornsirkelgruppe, for å høre
   om vi har noen forklaring på fenomenet.

  FØRSTE PUBLISERTE FOTO?  Forklaring har vi ikke, men Norsk Korn-
  sirkelgruppe er kjent med at det er observert snøsirkler også i andre land.
  Det har imidlertid ikke lyktes oss å oppdrive et eneste foto av disse, tross
  iherdige forsøk. Vi spør oss selv om dette faktisk kan være det første
  fotoet som blir publisert på internett av en snøsirkel noen sinne?

  KONTAKT OSS! Hvis noen av dere som leser dette har foto eller andre
  opplysninger om snøsirkler, vil vi svært gjerne høre om det! Og skulle du
  bli vitne til en sirkel på høyfjellet vinterstid - så frem med kamera - og
  kontakt oss!
 

  (Mer info under Relaterte fenomen  i menyen til venstre).
   

    Toftenes
 Multivisjon
       as
 


© Producer Terje Toftenes

OPPTAKENE PÅGÅR
 I ENGLAND NÅ!© Filmopptak i Wiltshire, England

FILMEN VIL HA
 P
REMIERE SENT I HØST

 
© Intervju med Charles Mallot
 

14.06.2004
      
 
      
                   TIL HØSTEN
  NORSK DOKUMENTAR

     
   om kornsirkler!
 
 
  OPPTAKENE I GANG

  I disse dager starter opptakene til den første NORSKE dokumentarfilmen
  om kornsirkler noen sinne. Det er
Toftenes Multivisjon as som
  står bak produksjonen, og filmen vil ha premiere sent i høst. Filmen blir
  en timeslang dokumentar for TV og salg, og det skulle være god grunn
  til å glede seg! Toftenes Multivisjon sto bl.a. bak den nylig viste TV-
  dokumentaren om Rita Eide (mediet som kanaliserte Prinsesse Diana),
  og har en rekke andre solide film- og multivisjonsprosjekter bak seg. Det
  er grunn til å forvente høy kvalitet, seriøsitet, absolutt saklig vinkling -
  samt en presentasjon som har til hensikt å få folk til å våkne opp.

  OM FILMEN
  Producer og daglig leder Terje Toftenes sier: "I tillegg til å vise mange
  vakre og imponerende formasjoner, vil vi snakke med sentrale forskere
  og filosofer fra kornsirkelmiljøet i England, Nederland, USA og Norge.
  Vi vil intervjue mennesker som har sett kornsirklene bli til med egne
  øyne, og vise levende bilder av lyskulene".

  HVA ER BUDSKAPET..?
  Toftenes stiller spørsmålet: Hvem står egentlig bak dette, hva er
  hensikten, hva er beskjeden?? Har dette noe med situasjonen i verden
  som helhet å gjøre? Er det et nødskrik fra en forgiftet planet? Er dette et
  varsel om kontakt med utenomjordisk intelligens? Er det rett og slett
  noen der ute som flirter med oss!
  - Disse spørsmålene vil vi belyse, og forhåpentligvis bidra til å bringe
  interesse og forståelse for at dette nå bør taes seriøst. Det kan faktisk
  hende at det er viktig for oss å finne ut av hva det er....

  MER OM FILMEN PÅ:   www.toftenes.no/NYHETER.htm.

 
 

  NORWAY EXPANDS IT
  CIRCLE RESEARCH

  - 10/06/2004

        "Norway has been seeing
       an upsurge of interest in
      the crop circle mystery.
           EVA-MARIE BREKKESTØ
     of the Norwegian Crop
            Circle Group reports on the
 development of the
             regional research effort......"
                                 
                        
                
   
 

11.06.2004
      
 
                          ARTIKKEL om
 
Norsk Kornsirkelgruppe
   
        SWIRLED NEWS


  Den engelske nyhetssiden om kornsirkler, Swirled News, har i
  disse dager lagt ut en presentasjonsartikkel om Norsk
  Kornsirkelgruppe.

 
  Du finner artikkelen på
  http://www.swirlednews.com/index.asp?pagenum=1.
 
  Kanskje vil flere utenlandske kornsirkelentusiaster nå finne
  veien til den engelske versjonen av hjemmesiden vår, og bli
  kjent med hva som skjer i Norge på kornsirkelfronten?
  Hyggelig er det i hvert fall at et skandinavisk land blir satt
  på den internasjonale dagsordenen
.
 

  
ENGLAND 

   
 
 Hertfordshire 3.mai    
GEOMETRISK REKONSTRUKSJON!
 

 
East Sussex 28.mai
GEOMETRISK REKONSTRUKSJON!Wiltshire 30.mai
GEOMETRISK REKONSTRUKSJON!
 
© Crop Circle Connector
 

31.05.2004
      
 
                FLOTT START på sesongens
  FØRSTE SIRKLER
        i England!

  Kornsirkelsesongen er i gang i Syd-England - med avspark
  noen uker senere enn den pleier. Vanligvis ankommer de første
  sirklene i midten av april, men i år drøyde det til 3. mai før den
  første kornsirkelen meldte sin ankomst. (Det ble meldt om en
  enkel, liten sirkel  allerede 1. mai, men det viste seg ved
  besiktigelse at dette var et hull i jorden).

  Vanligvis pleier de aller første sirklene i sesongen å være ganske
  enkle. Men i år har det kommet noen formasjoner som det
  virkelig står respekt av! Vi viser 3 av dem til venstre (klikk
  for forstørrelse) - men ta deg også tid til å sjekke linkene med
  den geometriske rekonstruksjonen som ligger under hvert
  bilde! Disse er ikke mindre imponerende...

  LITT OM SIRKLENE

  Hertfordshire 3.mai: Sesongen første sirkel (den øverste),
  ca. 3-400 fot i diameter, oljeraps, nydelig legd, ikke noe korn
  brukket, ikke tegn til fotspor og ingen "adkomstmerker".
  spesiell, "ny" form for design.
 
http://www.cropcircleconnector.com/2004/Pegsdon2004a/pegsdon2004a.html.


  East Sussex 28.mai: Ca. 400 fot, byggåker. Kornet hadde
  reist seg igjen da den ble besiktiget, og lå derfor meget
  uryddig. Perfeksjonen i geometrien var det som var
  imponerende.
 
http://www.cropcircleconnector.com/2004/falmer2004a/falmer2004a.html.


  Wiltshire 30.mai: Ca. 300 fot, byggåker. Nydelig legd, og flotte
  sentrum, ikke tegn til brukket korn:
 
http://www.cropcircleconnector.com/2004/ridgeway2004a/ridgeway2004a.html

.
 
FLERE nye SIRKLER PÅ CROP CIRCLE CONNECTOR!

  

Mars  2004


 
WestStowell 26 apr. 2004
  


 WestStowell - juli 200
3!
© Kunstner: Peter Eglington

Mayaenes
 13 Måneders Kalender
(basert på Mayaenes Zodiac)

29.03.2004
      
 
            Spøkelsessirkel
        fra i fjor..?

  Den 26. april i år (2004) oppsto den samme sirkelen som i fjor som et
  "skyggemønster" på nøyaktig samme sted i nøyaktig samme åker i
  Wiltshire, England (øverste foto til venstre, mrk. den syltynne ytre
  ringen).

  Fjorårets sirkel (se foto til venstre, for 2003) var et aldeles fantastisk
  skue med en legd som kunne ta pusten fra enhver. Norsk Kornsirkel-
  gruppe hadde gleden av å besøke denne sirkelen da den var helt
  fersk, se ev. oppslag lengre ned: "Tredimensjonale, tvunnede sentre
  i kornsirkler
".
 
  Mønsteret i årets åker (2004) fremkommer ved at kornet ikke vokser på
  de stedene fjorårets korn var lagt ned. Hva som forårsaker denne
  effekten har man fortsatt ikke klart å finne ut av. Bøndene selv har
  ingen forklaring.
 
  Fenomenet har lenge vært kjent som såkalte "ghost circles" i England,
  og slike sirkler oppstår fra tid til annen, om enn i svært liten skala.
  Mer info om saken på:
http://www.cropcircleconnector.com/2004/West%20
   Stowell%20Ghost/weststowellghost2003.html

 
  SAMMENHENG?

  Mønsteret i denne spesielle kornsirkelen baserer seg på tallet 13, som i
  numerologien står for transformasjon. En engelsk kornsirkelinteressert
  peker på likheten med maleriet til venstre av kunstneren Peter
  Eglington, som viser Mayaenes 13-måneders dyrekalender (klikk på
  forstørrelse).


AUSTRALIA
28. mars

 


Kate Dash, Connondale
 28. mars 2004

 


Den sydligste av 4 sirkler
 


Lysfenomen over sirkelen


© Christopher White,
 Connondale, Australia

 

30.03.2004
      
 
   Årets første kornsirkel
        
     kom i
      AUSTRALIA
    
   28. mars 2004

 Kornsirkelsesongen 2004 startet på den andre siden av kloden,
  nærmere bestemt i Connondale, AUSTRALIA. En formasjon
  bestående av 4 sirkler ble funnet sent søndag kveld den 28. mars
  - og de aller første undersøkelser ble gjort med lommelykt i
  stummende mørke! Kl. 06:30 morgenen etter avdekket dagslyset
  noen flotte sirkler i villgress, med en fantastisk legd og med meget
  karakteristiske sentre.

  De fire sirklene lå (svakt ujevnt) etter hverandre en på rekke i ca. nord-
  sydlig retning, og strakte seg over 24 meter. Sirklene var henholdsvis
  3,8,  7,9, 1,5 og 0,8 meter i diameter, hver med sentrum liggende litt
  utenfor  geometrisk sentrum.
  Se ev. skisse på: http://members.iinet.net.au/~bwratten/four-circles.jpg.

  Stråene var over hodet ikke brukket eller skadet noen steder, og måten
  kornet var lagt ned på, gjorde det helt klart for de som besiktiget
  sirklene at her var det ikke juksemakere som hadde vært på ferde.

  Da filmen ble fremkalt fant man 2 lysfenomener på bildene som ble tatt i
  mørket den første kvelden. Det blir bemerket at lysfenomenene har et
  totalt annerledes (hvitere) lys enn lyset fra lommelyktene.
  Lysfenomenene ble ikke sett av de som undersøkte formasjonen, eller
  tok bildene.

  Mer info på:  http://members.iinet.net.au/~bwratten/ccc.html.


 

     © BLT Research Team Inc.
   
   Dr. Sampath S.Iyengar,
   geokjemiker/minerolog og
   spesialist på røntgen-
   diffraksjon og "material
   science".

  
© BLT Research Team Inc.
  

  Røntgendiffraksjonsanalyse
  (XRD) av leirepartikler

    © BLT Research Team Inc.
   

   Statistisk analyse av KI
   kontra leddlengdeøkning

  
© BLT Research Team Inc.
  

   Regresjonanalyse viser
   korrelasjon mellom KI
   (økt krystalliseringsvekst)
   og leddlengdeøkning på
   et 99% (!) konfidensnivå.
 

23.3.2004
      
 
     OPPSIKTSVEKKENDE
      NY FORSKNING!

       
fra USA:  Økt krystallisering i kornsirkeljord
 
KONKLUSJON: "VI HAR MED EN NY, OM
   ENN UOPPDAGET ENERGIFORM Å GJØRE
".

   Studien har vakt stor oppmerksomhet i USA. BLT Research
   Team har blitt kontaktet av flere vitenskapsfolk som nå ønsker
   å bidra til ytterligere forskning på fenomenet. Du finner studien
   i sin helhet på http://www.bltresearch.com/xrd.html.

 BLT Research Team Inc., USA,  har nylig offentliggjort resultatene fra
  en undersøkelse i Edmonton, Alberta, Canada, der de har avdekket økt
  tendens til krystallisering i leirepartiklene i kornsirkeljord, kontra utenfor.
  Den såkalte røntgendiffraksjonsstudien konkluderer med (fritt oversatt):
 
 
1. Det ble funnet større mengde av illitt-krystaller i jorden inne i
      kornsirkelen, enn i prøvene tatt utenfor.

  2. Denne økningen var statistisk signifikant på et 95% konfidensintervall
      (dvs. meget sikkert resultat).

  3. Der det ble funnet økning av krystaller i leirepartiklene i jorden, ble
      det også funnet økning av leddlengden på kornstråene samme sted.
      Sammenhengen (korrelasjonen) her var statistisk signifikant på et
      mer enn 99% konfidensnivå (dvs. svært sikkert resultat).

  4. Økningen av krystalliseringsveksten kan IKKE være forårsaket av
      mekanisk nedlegging av kornsirkelplanter (dvs. av mennesker f.eks.
      ved hjelp av en planke eller lign.), fordi det ville være nødvendig med
      en temperatur på minst 6-800°C over en periode på flere timer for å
      skape en tilsvarende økning i krystalliseringsveksten. (Det sterke
      geologisk presset/sedimentære trykket som vi vet skaper økt
      krystallisering i jorden på naturlig måte under jordskorpen, ville ha
      ødelagt kornet fullstendig, og det foreligger ingen holdepunkter for
      at et slikt trykk har vært til stede).

  5. Fordi en slik høy temperatur (på minimum 6-800°C over flere timer)
      som er nødvendig for å skape en slik krystalliseringsvekst ville ha
      brent alt kornet på stedet (samt forårsaket andre målbare effekter),
      OG fordi vi ikke kjenner til noen energi som selektivt kan påvirke
      jorden på én måte og plantene i det samme område på en annen
      måte (som her dokumentert), - må vi anta at vi har med en ny,
      om enn uoppdaget, energiform å gjøre
.
     
      Det er påvist at varme er involvert, men mer forskning vil være
      nødvendig for å kunne si noe mer om d

           
   
           12 - 14. mars
        
            FOREDRAG:
    LØR  16:00  Gjend. u.etg.
    SØN  14:30  Trollt.  3.etg.

                 FILM:
    LØR  19:00 Småtr. u.etg.

               
  
   Grieghallen, Bergen, oppf. 1978 

03.03.2004
      
 
                        Norsk Kornsirkelgruppe
            
      
til 
BERGEN 12-14. mars

 Norsk Kornsirkelgruppe deltar også i år på Alternativmessen i Bergen
  fra 12. - 14. mars. Messen arrangeres i GRIEGHALLEN, og du finner
  oss på stand nr. 97 i det nordøstlige hjørnet av bygget.

  FOREDRAG:  Eva-Marie Brekkestø vil holde foredrag om kornsirkler
  både lørdag og søndag. Tidspunktene er lørdag kl. 16:00 og søndag
  kl. 14:30. Du finner også helgens program for Alternativmessa i
  Alternativt Nettverk, og på  www.altnett.no

  FILM:  Lørdag ettermiddag kl. 19:00 viser vi filmen STAR DREAMS - en
  poetisk og informativ dokumentar om kornsirkelfenomenet. En fin film for
  deg som vet en del om fenomenet og ønsker litt "påfyll". Filmen har
  engelsk tale og varer i 77 min. 

  SALG AV VIDEOER, BØKER, FOTOS: Vi vil ha med oss et lite utvalg
  for salg. (Bl.a. videoen "Stardreams" - nå også på DVD!). Vær rask.

    

             
    PROGRAM
   
   

      
      
 11 - 18. JULI 

     
       REISELEDERE
     

       Per Henrik Gullfoss
                   og
        Henning Jon Grini
      
  

 
  
 

      
 
         

08.02.2004
                        REIS 

   
1
  uke til England!
 
OPPLEV  DE  ENGELSKE  KORNSIRKLENE
       
   11 - 18. JULI  2004

        
Arr: Magasinet Ildsjelen og
       Den Norske Astrologiskolen

  
  Arrangører:  Ildsjelen og Den Norsk Astrologiskolen arrangerer nå en
  ukes-tur til England sommeren 2004.

  Dato:  Du reiser søndag 11. juli, og kommer tilbake søndag den 18. juli. 

  På programmet står besøk i de nye, ferske kornsirklene i England,
  med muligheter for å fly over sirklene i helikopter/minifly. Det blir dagstur
  til byen Glastonbury (senter for alternativ bevissthet i årtier, og sentrum
  for religiøse og historiske hendelser i årtusener), med besøk til Glaston-
  bury Tor og Chalice Gardens, og - selvsagt - shopping, m.m. Besøk til,
  og meditasjon i steinsirkler vil bli innbefattet i turopplegget.

  Reiseledere på turen er Per Henrik Gullfoss (astrolog og livsbejaer) og 
  Henning Jon Grini (redaktør av Ildsjelen, bergenser og selv en ildsjel!). 
  Norsk Kornsirkelgruppe ser ikke bort fra at det kan bli en eventyrlig
  opplevelse å reise med nettopp disse to herrer som reiseledere! 

  SPENNENDE PROGRAM:
  Annonse med detaljert reisebeskrivelse på Ildsjelens webside:
  http://www.ildsjelen.no/fairyflights.htm.
  
  God tur!
     

                  
        

  11. des. 2003
 

  Diameter: 12,80 m
   Høyde:   2-3 cm
   
 
 

  FOTO: Victoria Flasnes
  (stillbilde fra amatørvideo) 
 

   
 
FOTO - MANIPULASJON:
  Sirkelen er tegnet inn på
  jordet nøyaktig der den ble
  funnet - klikk for størrelse!

 
         

26.01.2004

            SIRKEL  AV  IS!

   funnet på Snåsa i Nord-Trøndelag

 
 TOLV METER I DIAMETER
 
Et 12 meter langt mønster av IS ble den 11. desember 2003
 funnet på et jorde ved Vinje skole på Snåsa i Nord-Trøndelag.
 Det ble funnet liggende på bar mark, uten tegn til vann-
 forekomster i nærheten.

 SIRKELFORMET
 Is-formasjonen består av 2 konsentriske ringer utenpå
 hverandre, med en sirkel i midten, hvorfra det utgår 4 armer
 som danner et kryss inni formasjonen. Den ene armen 
 strekker seg to meter utenfor den ytterste sirkelen, som
 måler 12,80 meter i diameter. Mønsteret er helt jevnt og
 geometrisk. 

 2-3 CM HØYT IS-RELIEFF 
 Mønsteret kan best beskrives som et relieff av is, ca. 2-3 cm
 høyt.  Da det ble funnet hadde det et tynt, tynt lag med snø
 på toppen. 

 TEMPERATUR
 Mandag 11. desember da formasjonen ble funnet var det to
 minusgrader. De forutgående tre dager målte temperaturen
 fra 3 til 6,5 plussgrader, hvilket er uvanlig mildt på denne
 årstiden. 

 VIDEOKAMERA SVIKTET
 Da Victoria Flasnes, 12 år og elev ved Vinje skole, kom frem
 til sirkelen for å filme den på nært hold, sviktet kameraet
 plutselig. Det viste seg at batteriet var blitt totalt flatt, lot
 seg ikke lade opp igjen, og måtte erstattes med et nytt.

 INGEN FORKLARING
 Norsk Kornsirkelgruppe har ingen forklaring på hvordan sirkelen
 kan ha oppstått. Is-sirkelen er trolig unik i sitt slag.

 Ytterligere informasjon om is-sirkelen finner du her til
 venstre under Norske Is & Snø-sirkler
.

    

 

© Norsk Kornsirkelgruppe