MEDIEDEKNING MEDIA COVERAGE
Artikler og programmer om kornsirkelfenomenet
i norske medier.
Articles and programs about the crop circle phenomenon
in Norwegian media.

PUBLISERT i ARTIKKEL/PROGRAM INNHOLD ENGLISH INFO
Avisa Nordlands nettutgave
.
Lokalavisfor Nordland

10. mars 2010

Intervju / artikkel

Mysteriet i kornåkrene.

Tekst: Lisa Marie Vestvatn
Foto: Eva-Marie Brekkestø

Intervju med Eva-Marie Brekkkestøs om kornsirkelmysteriet og hennes nye bok KORNSIRKLER, UNDERVERK I ÅKEREN.

Se info om boka her.

"THE MYSTERY IN THE GRAIN FILEDS"
Article in a regional Norwegian newspaper interviewing Eva-Marie Brekkestø about the the crop circle phenomenon and her new book.

Mystic magasin
   
Alternativt norsk magasin
med fire utgaver årlig. 

Nr. 4 / 2009
Journalartikkel

KORNSIRKELSOMMER 2009:
På jakt etter kornsirkler i England

Tekst og fotos: Eva-Marie Brekkestø
I denne syv siders artik-kelen forteller Eva-Marie om sine opplevelser på kornsirkeltur i England sommeren 2009. Gjennomillustrert med hennes egne kornsirkel-fotografier

CROP CIRCLE SUMMER 2009
A seven page report by Eva-Marie Brekkestø about her crop circle experiencesduring the summer 2008, illustrated with her own colour photos.
MAGIC MAGASIN: Norwegian alternative issue magazine

NRK 1 TV

2. desember
2009

kl. 19:55
(25 minutter)

BERULFSENS KONSPIRASJONER

om UFO-fenomenet og kornsirkler:

ved Torkjel Berulfsen

Et program i serien "Berulfsens konspirasjoner" med en åpen, positiv og objektiv presentasjon av kornsirkelene samt av UFO-fenomenet.
A program in the popular series "Berulfsens konspirasjoner" with a open, positive and objective presentation of the the crop circles as well as the UFO phenomenon.
Kanal FEM
en TV Norge-kanal

12. februar 2009

Kl. 21.30
STUDIO FEM

Tema: UFO og kornsirkler

Gjest i studio: Terje Toftenes

Produsent av filmen
"Kornsirkler, visittkort fra det ukjente".

Et 30 min. langt talkshow med tema UFO og kornsirkler.

Talk show about UFOs and CROP CIRCLES

The guest in the studio was Terje Toftenes' producer of the documentary
Crop Circles, cross-overs from another dimension
.

Medium magasin
   
Alternativt norsk magasin
utkommer månedlig. 

Nr. 11 / 2008
Journalartikkel

En kornsirkeljegers dagbok 2008:
SPENNENDE DAGER I ENGLAND

Tekst: Eva-Marie Brekkestø
I denne sekssiders artik-kelen forteller Eva-Marie om sine opplevelser på kornsirkeltur i England sommeren 2008. Gjennomillustrert med hennes egne kornsirkel-fotografier

"EXITING DAYS IN ENGLAND "
A six page report by Eva-Marie Brekkestø about her crop circle experiences in the summer 2008, with lots of colour photos.
MEDIUM MAGASIN: Norwegian alternativeissue monthly magazine

Telemarksavisa
.
Lokalavisfor Grenlandsområdet

30. oktober 2008

Artikkel

Er sirklene beskjeder fra universet?

Tekst: Ørnulf Holden
Foto: Eva-Marie Brekkestø
og Inge Fjelddalen

Artikkel som presenterer kornsirkelmysteriet i anledning Eva-Marie Brekkkestøs foredrag i Brevik.

"ARE THE CIRCLES MESSAGES FROM THE UNIVERSE?"
Article in a regional Norwegian newspaper presenting the crop circle phenomenon prior to Eva-Marie Brekkestø's lecture in a local town,

NRK P2 radio

11. oktober 2008
kl. 10.03 - 10.50

Hør programmet på NRK nettradio her.
(Klikk på dato 11.10.08.)

RADIODOKUMENTAREN

KORNSIRKELSOMMER

Dokumentar ved journalist i NRK Trøndelag:
Jørn Haudemann-Andersen.

En bred presentasjon
(47 minutter) av kornsirkel-mysteriet, som tar for seg mange aspekter ved fenomenet.

Hør programmet her.

"CROP CIRCLE SUMMER"

A 47 min. documantary on a national radio station. A broad presentation of the various aspects of the phenomenon.

NRK 1 TV
31. august 2008
kl. 19:00

og NRK P2 radio

30. august 2008
kl. 11:03

TV: Søndagsrevyen:
RADIO: Verden på lørdag:        Kornsirkler i Wiltshire

ved Tore Moland

Reportasje fra siste ukes kornsirkler i Wiltshire, England. Inkludereer bsl.a. intervju med Charles Mallett, innehaver av kornsirkelkaféen The Silent Circle, og Michael Glickman

Report from last week's crop circles in Wiltshire. Includes an interview with Charles Mallet who runs the crop circle centre The Silent Circle, and Michael Glickman
Romsdals Budstikke
.
Større, daglig lokalavis for
Nordvestlandet. Utgis i Molde

22. august 2008

Artikkel

Vakkert og merkelig mysterium


Tekst: Svein Bjørnerem
Foto: Eva-Marie Brekkestø

Artikkel som presenterer kornsirkelmysteriet i anledning Jørn Haudemann Andresens foredrag i Molde

"BEAUTIFUL AND STRANGE MYSTERY"

Article in an important regional newspaper for the western of Norway. Presenting the crop circle phenomenon,

NORSK Ukeblad

Ukentlig


 
August 2008, nr. 35 

Ukebladsartikkel

Midt i sirklen
side 1
side 2

Tekst: Ida I. Bergstrøm ,
Foto:  Nina katinka Fredriksen

Norsk Ukeblad er med på Ildsjelens gruppetur til England. Artikkelen er en reportasje fra kornsirkelturen og deltakernes opplevelser av kornsirkelfenomenet.

"IN THE MIDDLE OF THE CIRCLE"
Journalists from this Women's weekly travels with a Norwegian group to see the crop circles in Wiltshire. The article is a report from the experiences

Agderposten
  
Lokalavis for Agderfylkene


5. juli 2008

Avisartikkel

Høysesong for kornsirkler
side 1
side 2
 

Tekst og foto: Miriam Grov
Intervju med Eva-Marie om kornsirkel-fenomenet. Gir et generelt overblikk over fenomenet og presenterer kornsirkelr som har vært rappportert på Sørlandet. "HIGH SEASON FOR CROP CIRCLES "
Interview with Eva-Marie Brekkestø in a local Norwegian newspaper. Gives an overview of the phenomenon and presents crop circles in southern Norway..
Folkebladet

Lokalavis for Lenvik kommune i Troms

27.og 31. mars 2008
Journalartikkel

Foredrar om kornsirkler

Kontroversielt, men vakkert

Tekst: Reidar Ingebrigtsen
En helsides og en tosiders presentasjon av kornsirkelfenomenet og av Eva-marie Brekkestøs foredrag på Finnsnes 30. mars 2008.

2008.03.28: "LECTURES ABOUT CROP CIRCLES"
2008.03.31: "CONTROVERSIAL, BUT BEAUTIFUL"
Two articles presenting the crop cricle phenomenon and Brekkestø's lecture.

Norwegian local newspaper at
Lenvik in the north of Norway.

Medium magasin
   
Alternativt norsk magasin
utkommer månedlig. 

Nr. 11 / 2007
Journalartikkel

Fra en kornsirkeljegers dagbok:
VÅTE DAGER I ENGLAND

Tekst: Eva-Marie Brekkestø
I denne firesiders artikkelen forteller Eva-Marie om sine opplevelser på kornsirkeltur i England sommeren 2007.

"WET DAYS IN ENGLAND "
A four page report by Eva-Marie Brekkestø about her crop circle experi-ences in the summer 2007.
MEDIUM MAGASIN: Norwegian alternative issue monthly magazine

Gudbrandsdølen
Dagningen

Større, daglig lokalavis i
Oppland
.

26. oktober 2007

REPORTASJE

Krøll i kornåkeren


Tekst: Kari Tone Sperstad
Foto: Kari Tone Sperstad og
Eva-Marie Brekkestø

Helsides reportasjeartikkel med utgangspunkt i Brekkestøs foredrag i Lillehammer Forum 25. oktober.

 

A full page article in an important regional newspaper for the central eastern part of Norway. Focusing on Brekkestø's lecture in the local town the previuos evening

 

Adresseavisen

Større, daglig lokalavis for
Midt-Norge, utgis i Trondheim.


13. oktober 2007

KRONIKK

Det vakre mysteriet


Tekst: Jørn Haudemann-Andersen
Foto: Eva-Marie Brekkestø

Helsides kronikk med en bred presentasjon av kornsirkelmysteriet.

"THE BEAUTIFUL MYSTERY"

Broad presentation of the phenomenon in a full page cronicle, in an important regional newspaper for the central part of Norway.

 

Adressa.no
nettutgaven av
Adresseavisen

Lokal-TV for Trøndelagsfylkene


2. oktober 2007
Avisartikkel på nett

Reiser i kornsirkler


Tekst og foto: Tore Sæther

En fyldig presentasjon av fenomenet med fokus på kornsirkelturen til England i juli 2007
i regi av

Arcade Arrangement
drevet av Nils Kenneth Fordal
og Dorthe Wennerfeldt

"TRAVEL IN CROP CIRCLES"

On line article in an important regional newspaper, presenting the phenomenon with focus on an organized crop circle tour from Norway in July 2007.

NRK Trøndelag
lokalradio


Lokal-TV for Trøndelagsfylkene


16. august 2007

INNSLAG I RADIOProgram

Verdens vakreste mysterium

Reportasje i NRK Trøndelag v/Jørn Haudemann-Andersen.

Et fem minutter langt innslag om kornsirkelmysteriet.

Gå inn på NRK Trøndelag og søk på "kornsirkler" , så finner du nettoppslaget som ble laget
til programmet.

"THE WORLD'S MOST BEAUTIFUL MYSTERY"

A 5 min. long feature story on a local radio station in the central part of Norway.

 

Trønder-Avisa

Lokalavis for trøndelagsfylkene


9. august 2007

KRONIKK

Hestehoder foran vitenskapen?

Tekst: Jørn Haudemann-Andersen
Foto: Eva-Marie Brekkestø

To siders kronikk med en bred presentasjon av kornsirkelmysteriet.

Se bilder av avisoppslaget:
Side 1
SIde 2

"WAY AHEAD OF SCIENCE?"
A two page cronicle in a regional newspaper for the central part of Norway.

Se the article
(Only in Norwegian):
Page 1 Page 2

TV Norge
Norsk TV-kanal

6. januar 2007
Reprise fra april 2006
DoKuMENTARfilm

Kornsirklenes mysterium
-hva gudene sådde?


Produsent: Terje Toftenes

En 45 min. lang TV-versjon av Terje Toftenes' norske dokumentarfilm om kornsirkelmysteriet.
Mer info om filmen.

"CROP CIRCLES - WHAT THE GODS SEEDED"

A 45 min. long version of Terje Toftenes' documentary shown for the fourth time on a major Norwegian TV channel.

ALLERS

Ukentlig

2006, nr. 44  

Ukebladsartikkel

Hekta på kornsirkler

Tekst: Berit Ringsby

Portrettintervju med Eva-Marie Brekkestø, med en bred presentasjon av
kornsirkelfenomenet og der hun deler med leserne sine sitt eget syn på kornsirklene.

"HOOKED ON CROP CIRCLES"

A three page interview with Eva-Marie Brekkestø in a major Norwegian women's weekly.

Medium magasin
   
Alternativt norsk magasin
utkommer månedlig. 

Nr. 10 / 2006
Journalartikkel

HETE DAGER I ENGLAND
-en kornsirkeljegers dagbok


Tekst: Eva-Marie Brekkestø
I denne sekssiders artikkelen forteller Eva-Marie om sine opplevelser på kornsirkeltur i England sommeren 2006.

"HOT DAYS IN ENGLAND"
A six page report by Eva-Marie Brekkestø about her crop circle experi-ences in the summer 2006.

MEDIUM MAGASIN: Norwegian alternative issue monthly magazine

Medium magasin
   
Alternativt norsk magasin
utkommer månedlig. 

Nr. 8 / 2006
Journalartikkel

Kornsirkler -visittkort fra det ukjente?

Tekst og foto: Terje Toftenes
I denne sekssiders artikkelen gir Terje Toftenes en bred gejnnomgang av kornsirkelfenomenet. "CROP CIRCLES - CROSS OVERS FROM ANOTHER DIMENSION"
A six page article by Terje Toftenes in an alternative issue Norwegian monthly magazine.
MEDIUM MAGASIN: Norwegian alternative issue monthly magazine
TV Norge

Norsk TV-kanal

13. og 15. april 2006

DoKuMENTARfilm

Kornsirklenes mysterium
-hva gudene sådde?


Produsent: Terje Toftenes

En 45 min. lang TV-versjon av Terje Toftenes' norske dokumentarfilm om kornsirkelmysteriet.
Mer info om filmen.

"CROP CIRCLES - WHAT THE GODS SEEDED"
A 45 min. long version of Terje Toftenes' documentary shown for the fourth time on a major Norwegian TV channel.
Info about the original English version of the documenatary here.
Alternativt
Nettverk

   
Det største alternative magasin
i Norge, utkommer månedlig. 

Nr. 1 / 2006
Journalartikkel
Kornsirkler

av Terje Toftenes,
Norsk Kornsirkelgruppe.
Produsenten bak videofilmen
"Kornsirkler - visittkort fra det ukjente..."
I denne tresiders artikkelen gir Terje Toftenes en oversikt over kornsirkelfenomenet og diskuterer den offentlige dekningen av det. Han går også inn på hensikten med kornsirklene. "CROP CIRCLES"

A three page article by Terje Toftenes in the largest alternative issue Norwegian monthly magazine.
NRK

Norsk rikskringkasting,


 

7. des. 2005 12:07

RADIOPROGRAM   
  Kanal 24
Avspilling med MEDIA Player installert.
Kanal 24
Avspilling med REAL Player installert.
Varighet: Ca. 15 min.

Programleder: Espen Thoresen

Talkshow. Intervju med
Eva-Marie Brekkestø fra
Norsk Kornsirkelgruppe som gjest i studio.


 
Talk show on a Norwegian radio channel where E.M. Brekkestø was invited to talk about the crop circles.
ALLERS

Ukentlig

2005, nr. 33  

Ukebladsartikkel

Hekta på mystiske sirkler

Tekst: Ellen Wisløff Hovind

Portrettintervju med Eva-Marie Brekkestø, med generell informasjon om fenomenet, de norske kornsirklene og hennes bok om fenomenet.

"HOOKED ON MYSTERIOUS CIRCLES"
Portrait interview with E.M. Brekkestø, in a major Norwegian women's weekly, focusing on her newly published book.

Dagsavisen
  
Ledende venstre-avis


5. juni 2005

Avisartikkel

Mysterium eller bløff?
 

Tekst: Miriam Grov
Dagsavisen

Intervju med Eva-Marie Nøytral og informativ artikkel om kornsirkel-fenomenet, som spesilet fokusserer på den vitenskapelige forskningen på området. "MYSTERY OR BLUFF"

Interview with E.M. Brekkestø, focusing on scientific research on crop circles, in a major Norwegian newspaper.
HJEMMET

Ukentlig


2005, nr. 16  
Ukebladsartikkel

Verdens vakreste mysterium
finnes også i Norge


Tekst og foto Arild Mikkelsen
Intervju med Brekkestø som fokuserer på kornsirkelen ved Stonehenge som oppsto i løpet av 20 min. på dagtid i 1996, og på det norske fenomenet.

"THE WORLD*S MOST BEAUTIFUL MYSTERY ALSO EXITS IN NORWAY"

An interview with E.M. Brekkestø in a major Norwegian women's weekly.

Sandnesposten
Lokalavis for Sandnes (ved
Stavanger.)
 

9. mars 2005

AVISARTIKKEL
Galaktisk grafitti

Tekst og foto:
Magnus Vågen Birkenes

Repportasje fra Eva-Marie Brekkestøs foredrag på Varatun Gård ved Stavanger, arrangert av Varatun og UFO-Rogaland. "GALACTIC GRAFITTI"
English translation here.

Report, in a local Norwegian newspaper, about one of E.M. Brekkestø's lecture evenings,
Paranormal.no
Web-side på internet for
paranormale fenomener. 

  

2
1. januar 2005
WEB-INTERVJU
 
Intervju med Eva-Marie Brekkestø

Intervjuspørsmål v/paranormal.no
Intervju med Eva-Marie Brekkestø via e-post av websiden paranormal.no. "INTERVIEW WITH EVA-MARIE BREKKESTØ "

On a large Norwegian web site, www.paranormal.no , covering alternative issues.
Alternativt
Nettverk

Det største alternative
magasineti Norge.
U tkommer månedlig. 


N
r. 1 / 2005
Journalartikkel
Kornsirkel-Eva på nært hold

Intervju med Eva-Marie Brekekstø i forbindelse med utgivelse av boka
"Kornsirkler - verdens vakreste mysterium"
Innholdsrikt inervju med Eva-Marie Brekkestø om hennes syn på kornsirklene og bakgrunnen for bokutgivelsen. "CROP CIRCLE EVA, UP CLOSE "
An intervju with E.M. Brekkestø in an alternative issue Norwegian monthly magazine, focusing on her newly published book.

NRK P2 

Norsk rikskringkasting,
Program 2. 
    
 

12. januar 2005
Kl. 16:10

RADIOPROGRAM   
  Radioselskapet
(Avspilling med MEDIA Player installert)
Radioselskapet
(Avspilling med REAL Player installert)
Varighet: Ca. 15 min.
Programleder: (-)

Intervju med Eva-Marie Brekkestø fra Norsk Kornsirkelgruppe, i forb. med hennes nylige bokutgivelse. Radio-selskapet er et aktualitets- og reportasjeprogram daglig mellom kl. 16:00 og 17:00. "INTERVIEW WITH EVA-MARIE BREKKESTØ "

on a national radio channel, in a popular daily program, focusing on her newly published book.
NRK 1

Norsk rikskringkasting, 
 
  


5. jan. 2005 -  09:15
TV-program Frokost TV
KLIKK OVER FOR Å SE WEB-TV NÅR DU HAR LEST FREMGANGSMÅTEN UNDER
FREMGANGSMÅTE: Hent Frokost-TVs web-side, rull ned til overskriften Flodbølgens økonomiske konsekvenser. Under bildet av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen finner du setningen: Om kornsirkler. Klikk på den. Du får opp ett blått visningsvindu. Klikk på Frokost-TV 05.01.05 og på ny på Om kornsirkler. Klikk deretter på OK. (Førstegangsbrukere av NRKs web-tv, må du logge inn med bruker-navn og selvvalgt passord under NY BRUKER).
 Krever Windows MEDIA Player.
Programledere: Cecilie Bierman og
Erik Wold Varighet:  7 min. 
Eva-Marie Brekkestø var invitert som gjest på NRKs Frokost-TV i anledning utgivelsen av sin nye bok  KORNSIRKLER - Verdens vakreste mysterium. Boka er den første boka om kornsirkler skrevet på et skandinavisk språk. "INTERVIEW WITH EVA-MARIE BREKKESTØ "

on the national TV channel NRK daily breakfast news program, focusing on her newly published book.
NRK P1 

Norsk rikskringkasting,
Program 1. 


29. des. 2004
RADIOPROGRAM   
 
Ni-timen
(Avspilling med MEDIA Player)
Ni-timen

(Avspilling med REAL Player )        
Varighet: Ca. 9 min.

Programleder: Hans Petter Jacobsen

Intervju med Eva-Marie Brekkestø fra Norsk Kornsirkelgruppe, i forbindelse med hennes utgivelse av boka KORNSIRKLER - Verdens vakreste mysterium. "INTERVIEW WITH EVA-MARIE BREKKESTØ "

in the daily morning magazine on the largest national radio channel, focusing on her newly published book.
Ildsjelen
Det nest største alternative
magasin i Norge, utkommer
kvartalsvis.

Nr. 4 - okt.  2004

Journalartikkel
KORNSIRKEL-mysteriet
 

av Henning Jon Grini,
Magasinet Ildsjelen

 

Intervju med Eva-Marie Brekkestø.
For stoff om kornsirkler og andre temaer se www.ildsjelen.no .
"THE CROP CIRCLE MYSTERY"
Interview with E.M. Brekkestø, in a n alternative issue monthly magazine.
Stavanger
Aftenblad

PLUSS

weekendmagasin
for Stavanger Aftenblad,
lokalavis for Sør-Vestlandet.

10. sept. 2004
AVISARTIKKEL

Spor i åkeren

Tekst:  Ann Mari Gregersen
Foto:   Pål Christensen

 
En journalist og en fotograf fra Stavanger Aftenblad fulgte Eva-Marie Brekkestø på kornsirkeljakt i Wiltshire, Sør-England i tre dager. "TRACKS IN THE FIELD"
English translation here.
A journalist and a photographer followed E.M. Brekkestø crop cricle hunting three days in Wiltshire England.
NRK P1 

Norsk rikskringkasting,
Program 1. 


2
6. april 2004
RADIOPROGRAM   
  
"Balsam" Avspilling m/MEDIA Player.
 
"Balsam" Avspilling m/REAL Player.
Varighet: 4,49 min.

Programansvarlig: (-)
Intervju med Eva-Marie Brekkestø fra Norsk Kornsirkelgruppe, som gir et overblikk over fenomenet fra de første skriftlige kilder i Assen i Nederland i 1590. INTERVIEW WITH EVA-MARIE BREKKESTØ

in the daily magazine on the largest national radio channel, focusing on the history of the crop circles.
Innherreds
Folkeblad

Lokalavis for Midt-Norge, utgis
i Verdal, Nord-Trøndelag. 


28. oktober 2003
AVISARTIKKEL
Voksende interesse for kornsirkler

Tekst:  Marit Arnesen Veimo 

Kort artikkel om Norsk Kornsirkelgruppes deltagelse på Alternativ-messa på Stiklestad helga 24-26. okt. 2003. "A GROWING INTEREST IN CROP CIRCLES "
English translation here.
Report, in a local Norwegian newspaper, about the group's presence at an alternative isssue convention.
NRK 1

Norsk rikskringkasting,


28. september 2003
TV-PROGRAM 
Styrk Live
etterfulgt av
Nachspiel

- interaktiv "chat" på NRK.no
Kjapt og uformelt 'live' diskusjonsprogram der både gjester, (eksperter i et tema) og publikum deltar i. Tema denne gang: "Uløste mysterier". Truls Toftenes stilte som ekspert på kornsirkelfenomenet.

"CROP CIRCLES "

- on the national TV channel NRK's weekly informal discussion program.

SØNDAG
SØNDAG 
 
Ren søndagsavis, tabloid.

17. august 2003
AVISARTIKKEL
Sendt fra himmelen,
- mystiske
kornsirkler!

Tekst: Eli Sund
Innholdsrik featureartikkel om kornsirkler, med eget fakta-avsnitt. Med kommentarer av Eva-Marie Brekkestø, og fokuserer på situasjonen globalt. "HEAVEN SENT, MYSTE-RIOUS CROP CIRCLES "
English translation here.

Two
page feature article in tabloid newspaper, partly based on Eva-Marie Brekkestø's comments
Asker & Bærums
Budstikke

Lokalavis for Asker og Bærum.


21. juni 2003

Avisartikkel

Venter på kornhøsten

Tekst:  Morten Hallset
Foto:   Eva Groven
4-siders informativ avisartikkel i lørdags-avisen, basert på intervju med Eva-Marie Brekkestø. En allsidig artikkel, som på en nøktern måte kommer inn på det meste. "WAITING FOR THE HARVEST"
English translation here.

Four pages' long article in an important regional newspaper, based on an interview with E.M. Brekkestø.
RadioNova
 
Studentenes lokalradio i Oslo.
En av landets eldste lokal-
radioer, på lufta siden 1982.


  

24. mars 2003 - 18:30
Radioprogram
 (populærvitenskapelig)

  
"SNUS"   Avspilling med MEDIA Player
 
"SNUS" Avspilling med REAL Player
Varighet: 7,28 min.

Programansv.: Gry Elisabeth Veiby
Populærvitenskapelig radioprogram den 24. mars 2003, som tok opp fenomenet kornsirkler. Programmet hadde til hensikt å se på fenomenet fra en forskningsmessig vinkel. "CROP CIRCLES "

Program about on a student's radio channel, focusing on the scientific aspect of the phenomenon.
Dicovery Channel
  

Større,Internasjonal TV-kanal.
Sendes i mange land.Sendt på norsk TV
gjentatte ganger
våren 2003
tV-PROGRAM

Crop Circles:
Mystery in the FieldsDokumentarprogram laget på bestilling fra Discovery Channel

Se også "Siste Nytt" 2005.

Studenter fra universitetet MIT i Michigan, USA får i oppgave å lage en korn-sirkel med endringer i korn og jordsmonn tilsvarende BLT Reseach Teams funn (se "Forskning" denne sida.) Leder av BLT, Nancy Talbott, karakteriserer programmet som humbug og kritiserer det for misbruk av publisert forskning.
Talbotts og Guro Kokaas Parvanovas kommmentar.

"CROP CIRCLES:
Mystery in the Fields
"

Program on Discovery Channel about a MIT student's project: Make a crop circle with the corresponding changes to plants and soil found in crop circles by BLT Ressearch Team.
BLT's Nancy Talbott's calls the program a fraud and critizes it for misuse of scientific research.
Read her comments here.

Bergensavisen
Større, daglig lokalavis for
Vestlandet, utgis i Bergen.

7. mars 2003

Avisartikkel

Et innblikk i mystiske sirkler
 

Tekst: 
Arild Hamre, Bergensavisen
Kort og informativ, meget
god introduksjonsartikkel i forbindelse med Eva-Marie Brekkestøs foredrag på Alternativmessa i Bergen.
"A LOOK INTO MYSTERIOUS CIRCLES"
English translation here.
Short introduction article to E.M. Brekkestø's two lectures at the 2003 alternative issue conference in Bergen.
TV-Norge
 

Landsdekkende tv-kanal
  

 

8. nov. 2002
Kl. 18:15
TV-program
  Norge på kryss og tvers
Avspilling med MEDIA Player .
Norge på kryss og tvers
(Avspilling med REAL Player. 2,29 min.
Produsent: MTV
Bak kamera: Lise Stokke
Programansvarlig: Nina Stemmen

Kort program-innslag av Ottar Myhre fra Norsk Kornsirkelgruppe, som fortalte litt om kornsirkler, og understreket at fenomenet er reelt og må tas på alvor. Short feature story, on major Norwgian TV channel, about the crop circle phenomenon. By Ottar Myre from the Norwegian Crop Circle Group.
Stavanger
Aftenblad

Daglig lokalavis for Sør-
Vestlandet, utgis i Stavanger.


26. oktober 2002

Avisartikkel

Kårny eller korrekt om kornsirkler?
 

Tekst:  Ann-Mari Gregersen
Saklig og omfattende artikkel i tilknytning til visningen av filmen  "Signs" i Stavanger. Presenterer Norsk Kornsirkelgruppes negative vurdering av filmen.

"CORNY OR CORRECT ABOUT CROP CIRCLES?"
English translation here.

An extensive and objective article related to 
the premiere of
the film "Signs".
Stavanger.

Adresseavisen

Større, daglig lokalavis for
Midt-Norge, utgis i Trondheim.


16. oktober 2002 
Avisartikkel

«Signs» konstruerer grunnløs frykt

Tekst: Frode Singsaas,
Artikkelen formidler Norsk 
Kornsirkelgruppes vurdering av kinofilmen
"Signs".  Orientering om gruppen, samt kornsirkelfenomenet i Norge og internasjonalt.
"SIGNS" CREATES BASELESS FEAR"
English translation here.
The article intermediates The Norwegian Crop Circle Group's evaluation of the cinema film "Signs", and deals with the crop circle phenomenon in Norway and abroad.
Aftenposten 


20. september 2002 
Avisartikkel
Runddans i mystiske kornsirkler

Tekst: Sindre Haugland Utstrand,
Aftenposten

Artikkel om Norsk Kornsirkelgruppe, relatert til filmen "Signs" premiere i Norge 20. september 2002. "A DANCE AROUND MYSTERIOUS CIRCLES "
English translation here.
Newspaper article regarding the release of the
film "Signs" in Norway September 2nd, including interview with E.M. Brekkestø 0th.
Dagbladet
Nettavisen
  

Nett-utgaven til en av
Norges ledende tabloidaviser.


8. august 2002  
Avisartikkel

Krøll i åkeren
 

Tekst: Astrid Meland,
Dagbladet


Intervju med Eva-Marie Brekkestø, initiativtaker til Norsk Kornsirkelgruppe. Artikkel om kornsirkel-fenomenet, balansert med skeptikerinformasjon. 

"CURLY ACRES "
English translation here.

Article in major national newspaper considering different aspects of the crop circle phenomenon, including an interview with E.M. Brekkestø.

Dagsavisen
  
Ledende venstre-avis


4. august 2002

Avisartikkel

Helt på jordet
 

Tekst: Christine Baglo,
Dagsavisen

Intervju med Eva-Marie Brekkestø og Ottar Myhre fra Norsk Kornsirkel-gruppe. Nøytral og informativ artikkel om kornsirkel-fenomenet.

"OUT IN THE FIELDS "
English translation here. Major national newspaper interview with E.M. Brekkestø  from Norwegian Crop Circle Group. Neutral and informative article on the crop circle phenomenon.

NORSK Ukeblad

Ukentlig


 
Juni 2002, nr. 24 
Ukebladsartikkel

Hvem lager de mystiske kornsirklene?

Tekst: Jon Niklas Rønning,
freelance journalist.
Foto:  Jon-Are Berg-Jacobsen, NU

Intervju med Eva-Marie Brekkestø og Ottar Myhre. Generell artikkel som vektlegger kornsirkel-fenomenets uforklarlige side og teorier om hva eller hvem som kan stå bak.

"WHO IS MAKING THE MYSTERIUOS CROP CIRCLES"
English translation here.

Women's weekly interview with E.M. Brekkestø and Ottar Myhre. focuses on the mysterious side of the crop circle phenomenon.

NRK P2 
Norsk rikskringkasting,
program 2.


5. september 2000
RADIOPROGRAM
 "WOK"  Lydfil, krever RealPlayer  
"WOK"  Les utskrift av intervjuet 
Varighet: 6,06 min.
Intervjuer: Ellen Foss Sørensen,NRK

Ottar Myhre fra Norsk
kornsirkelgruppe snakker om kornsirkler og Norsk Kornsirkelgruppe.

Radio interview with Ottar Myhre from
Norwegian Crop Circle Group about crop circles in general, and the Norwegian Crop Circle Group.

Alternativt
Nettverk

Det største alternative
magasinet i Norge.
Utkommer månedlig. 

Nr. 5 / 2000

Journalartikkel
Norsk Kornsirkelgruppe

 
av Eirik Svenke Solum,
Alternativt Nettverk

Kort oppslag om Norsk Kornsirkelgruppe og kornsirkelfenomenet, basert på intervju med Eva-Marie Brekkestø.

"THE NORWEGIAN CROP CIRCLE GROUP "
English translation here.

Alternative issue magazine interview with Eva-Marie Brekkestø about the Norwegian Crop Circle Group and crop circles in general.

UFO-nytt
Kvartalsvis medlemsblad for
UFO-organisasjonen NETI.


Nr. 2 / 2000
Journalartikkel
Norsk Kornsirkelgruppe
av Signe H. Einseth,
Norsk Kornsirkelgruppe

Presentasjon av Norsk Kornsirkelgruppe, som nylig   var opprettet den 22. januar 2000.

"THE NORWEGIAN CROP CIRCLE GROUP "
English translation here.

Article in UFO magazine presenting the newly established Norwegian Crop Circle Group

UFO-nytt
  
Kvartalsvis medlemsblad for
UFO-organisasjonen NETI.


Nr. 2 / 2000
Journalartikkel

På besøk i Kornsirklene

av Signe H. Einseth,
Norsk Kornsirkelgruppe
Reisebeskrivelse fra et besøk i kornsirklene i Sør-England sommeren 2000. Busstur rundt til sirklene, pluss rapport fra det årlige Glastonbury Symposium.

"VISITING THE CROP CIRCLES "
English translation here.
An account from a visit in South-England in the summer of 2000, by Signe Einseth in the Norwegian Crop circle Group.

UFO-nytt
 
Kvartalsvis medlemsblad for
UFO-organisasjonen NETI.Nr. 4 / 1999
JOurnalartikkel
Kornsirkelfenomenet -
budskap fra Stjernedøtrene,
eller menneskers verk?

av Pål Aune, NETI -
Norsk organisasjon for studiet av
utenomjordisk intelligens

Artikkelen belyser de forskjellige sidene ved kornsirkelfenomenet, og presenterer ulike teorier om hvordan kornsirkler oppstår. The article presents the different aspects of the crop circle phenomenon, and seeks to show the different theories of how the crop circles may be created.

                 2003   2002    2001    2000    1999    1998    1997    1996    1995   1991
       
Adresser   Bøker   Foredrag   Forskning   Linker   Mediedekning   Opplevelser   Videofilmer
                      Siste Nytt!    Rapporter nye kornsirkler    Gjestebok    Kontakt oss    Hjem

© Norsk Kornsirkelgruppe   |   http://www.kornsirkler.org  |  post@kornsirkler.org