Norsk Kornsirkelgruppe

Kornsirklene er et globalt fenomen, og så vidt man vet har det forekommet kornsirkler i Norge siden 1995. Norsk Kornsirkelgruppe er etablert for å forsøke katalogisere fenomenet, og være et nettverk for interesserte personer.
Informasjon om kornsirkler kan rapporteres til e-mail: post@ kornsirkler.org.

Av Signe H. Einseth - UFO-nytt nr. 2 - 2000 

Norsk Kornsirkelgruppe ble opprettet 22. januar 2000, på initiativ fra engasjerte personer (med Eva-Marie Brekkestø i spissen), som så behovet for en kartlegging av fenomenet også her i Norge.
Det har dessverre tidligere ikke eksistert noen enhetlig instans som har tatt seg av dette, og opplysningene om tidligere års kornsirkler er derfor spredt på ulike privatpersoners hender. Norsk Kornsirkelgruppe forsøker nå å samle denne informasjonen, katalogisere den, og gjøre den tilgjengelig bl.a. på Internett.

Gruppen har vært i kontakt med en rekke ressurspersoner, og en del materiale er allerede lagt ut på Norsk Kornsirkelgruppes hemmeside http://www.kornsirkler.org. Hjemmesiden vil bli utvidet med mer informasjon etter hvert, og oppdateres kontinuerlig etter hvert som folk tar kontakt.

Norsk Kornsirkelgruppe skal være et kontakt nettverk for- og av personer som er interessert i kornsirkel- fenomenet. Du er derfor hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss hvis du ønsker å være med på dette arbeidet, enten ved å foreta undersøkelser av eventuelle sirkler som måtte oppstå, gjennom systematisering av informasjon, innhenting av informasjon, etc. Hvor mye det blir å gjøre, vil selvsagt avhenge av fremtidig kornsirkel aktivitet.

Foreløpig er det rapportert om 1 sirkel denne sommeren. Sirkelen oppsto på Halset gård på Furnes, i Ringsaker kommune, og ble innrapportert den 22. juli. Kornsirkelen har dombjelle formasjon, og består av en større sirkel m/diameter på 10m, og en mindre sirkel med en diameter på 5 meter, forbundet med en linje mellom sirklene. Den minste sirkelen har en ring rundt seg.Halset gård, Furnes, Ringsaker -  22. juli 2000   Foto: Jan Nystad

For de som har interesse av å dra ut og se på kornsirkler, minner vi om at det i Norge ikke er lov å gå på dyrket mark om sommeren uten tillatelse fra grunneier. Ta derfor kontakt med bonden først, og innhent tillatelse. Som regel er dette ikke noe problem.

Kornsirkler tidligere år

I 1999 ble det rapportert 4 kornsirkler i områdene Skedsmo, Bærum og Asker. Sirkelen som lå på Syverstad gård i Asker, må foreløpig sies å være den mest imponerende, og Norsk Kornsirkelgruppe har derfor valgt denne som sin logo. I 1996 kjenner vi til 2 kornsirkler på henholdsvis Askim/Mysen og i Raufoss, og i 1995 ble det oppdaget 2 sirkler, den ene beliggende på Raufoss og den andre i Enebakk.

Det er sannsynlig å tro at det kan ha eksistert sirkler som ikke er blitt oppdaget eller rapportert, og som kan være slått ned av flere grunner. Kanskje er bonden verken oppmerksom på, eller interessert, i fenomenet, og velger å tro at dette er "bare tull". Det kan også godt være at man rett og slett ikke ønsker publisitet omkring det. Begge deler er forståelig, og må respekteres. Allikevel er det vårt håp at Norsk Kornsirkelgruppe vil bidra til å øke både oppmerksomheten og kunnskapen omkring dette merkelige fenomenet, inntil vi kanskje en dag får svar på hva dette dreier seg om.

Sirklene vi hittil har sett i Norge er "enklere" enn de geometrisk  kompliserte piktogrammene vi ser bl.a. i Syd-England i dag. Men vi skal ikke glemme at de første sirklene som oppsto i England på 70- og 80-tallet var på samme nivå som de vi har i Norge nå. Det kan synes som om fenomenet "begynner i det små", for så utvikle seg. (Eller er det, som skeptikerne mener, at "kornsirkel makerne blir flinkere og flinkere for hver år..?"). Det er lett å avvise fenomenet på denne måten.

Ekte eller falske - eller begge deler?

Det kan imidlertid være greit å være klar over at de sirklene som har blitt avslørt som falske, gjerne viser seg å ha en mindre kompleksitet og en enklere geometri som utgangspunkt for sitt mønster. De viser heller ikke de samme strukturelle forandringen i kornet som forekommer i de ekte, og sirklene har gjerne en annen "energi". Uansett må vi være klar over at vi har å gjøre med både ekte og falske kornsirkler, og at det kan være vanskelig å avgjøre forskjellen 100 % sikkert uten enkelte vitenskapelige undersøkelser.

Men problemet med falske sirkler vil nok fortsette. Den kjente, engelske kornsirkel fotografen Steve Alexander tok utfordringen, og laget en kornsirkel selv som et eksperiment. For, som han sier: "Før du ha laget en selv, skjønner du ikke ordentlig hva det dreier seg om".

Karen Douglas, kornsirkelforsker, sier i forordet til Crop Circle Year Book 1999:  "Mange velger å rasjonalisere vekk kornsirkelfenomenet som juks, eller som vandalisme av ukjente kunstnere. Men ved å gjøre dette, fornekter de kanskje ubevisst fenomenets lange vedvarenhet, og kanskje mest av alt, dets betydning. Kanskje speiler fenomenet vårt behov for skjønnhet, "mysterium" og "ånd" i vårt stressede hverdagsliv? Gjennom kornsirklene har vi dypest sett å gjøre med fenomenet form. Form responderer til vibrasjon og frekvens. En enkel sannhet, som kan forklare hvorfor form påvirker både miljøet rundt oss og menneskene. Det er vitenskapelig bevist at mennesker responderer følelsesmessig på form i likhet med musikk. I virkeligheten er de to nært forbundet. Er det rart at vi tiltrekkes av dette fenomenet?".

Vi lever i en spennende tid, og bare femtiden vil vise hva som skjuler seg bak dette gåtefulle fenomenet. I mens, vil Norsk Kornsirkelgruppe forsøke å holde øye med kornsirklenes utvikling her til lands så godt vi kan, og videreformidle den kunnskapen vi etter hvert måtte oppnå.

Du treffer oss på http://www.kornsirkler.org, og du kan kontakt oss på e-mail post@kornsirkler.org.