West Overton, Wiltshire, England
09. 08. 2009

Den 31. juli 2009 oppsto en kornsirkel på Waden Hill like utenfor steinsirkelen Avebury.
Denne formasjonen ble ødelagt av bonden før noen fikk tatt luftfotografier av den. Imidlertid
"gjenoppsto" det samme mønsteret ni dager etterpå fire km lenger sørøst, på West Overton.
I tillegg til at mønsteret var en perfekt rematerialisering av det første, hadde det en meget
kompleks legd med vevinger, fletninger og elegante virvler:

ENGLISH:
The morning the 31st of July a formation was discovered at Waden Hill just outside
Avebury stoen circle. Sadly the farmer destroyed it before anyone photographed it from
the air. Nine days later the pattern was reborn at West Overton. In addition to being an
exact replica of the first pattern, this formation also had a highly complex floor lay with
interwoven and plaited stalks and with many elegant swirls:


Photo: John Montgomery


Photo: John Montgomery


Photo: John Montgomery


Photo: John Montgomery


Photo: Stuart Dike


© Norsk Kornsirkelgruppe 2009
© Norwegian Crop Circle Group 2009